The Esdit ProgrammePublicationsProfessional Publications

Professional Publications

ESDIT2022 Conference 6-7 October

2020

IJsselsteijn, W. A. (2019). The digital transformation, behavioural influencing, and the government. The slippery slope from nudging to überveillance. In Appropriate use of data in public space From dialogue groups to new policy proposals. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. https://www.nldigitalgovernment.nl/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/appropriate-use-of-data-in-public-space.pdf

Poel, I. v. d., Taebi, B., & Wildt, T. d. (2020). Engineering and social responsibility accounting for values in the development and design of new nuclear reactors. Bridge, 50(3), 59--65.

Roeser, S. (2020). Corona, risico’s en morele emoties. Podium voor Bio-ethiek, 27(3), 7-9. https://nvbioethiek.files.wordpress.com/2020/07/podium-20-3-naar-een-morele-agenda-na-de-coronacrisis.pdf

Verbeek, P. P. (2020). Data in de zorg en zorg voor de data. In M. V. Houdenhoven & J. H. Zwaveling (Eds.), Datadilemma’s in de zorg (pp. 96-103). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-90-368-2428-6_10

Verbeek, P. P. (2020). Technologisch burgerschap en het ethisch begeleiden van digitalisering. In J. Rabaey, R. v. Est, P. P. Verbeek, & J. Vandewalle (Eds.), Maatschappelijke waarden bij digitale innovatie: wie, wat en hoe? KVAB – Denkersprogramma 2019 (pp. 38-54). https://www.kvab.be/sites/default/rest/blobs/2806/tw_waardevoldigitaliseren.pdf

Verbeek, P. P., Brey, P., Est, R. v., Gemert, L. v., Heldeweg, M., & Moerel, L. (2020). Ethische analyse van de COVID-19 notificatie-app ter aanvulling op bron en contactonderzoek GGD. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/14/ethische-analyse-van-de-covid-19-notificatie-app-ter-aanvulling-op-bron-en-contactonderzoek-ggd

Verbeek, P. P., & Tijink, D. (2020). Guidance Ethics Approach. ECP.